foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Witam!

Przesyłam link do Mapy Karier, strony, która zawiera szczegółowe opisy ponad 600 zawodów oraz ścieżek edukacyjnych prowadzących do każdego z nich. Znajdziecie tu także filtr preferencji, którym możecie odfiltrować ścieżki kształcenia. Korzystając z okazji polecam Wam spotkania przygotowujące do egzaminu, a wiemy, że jego wynik jest ważny podczas rekrutacji.

 Ścieżki kariery

Filtr preferencji

Egzamin 8 z języka angielskiego - gramatyka, tryby, czasy.

Egzamin z 8 z języka polskiego- omówienie lektury "Kamienie na Szaniec", zasady redagowania rozprawki.

Egzamin 8 z matematyki krok po kroku.

Pozdrawiam

Julita Królicka

 

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved