foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W piątek 26 maja w Przedszkolu Publicznym w Pieniężnie odbył się Festyn Rodzinny. Głównym założeniem imprezy było miłe, aktywne i pomysłowe spędzenie wolnego czasu całej społeczności przedszkolnej. Na festyn przybyły dzieci ze swoimi rodzinami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy wiedzy z edukacji prozdrowotnej przygotowane przez Mariolę Gudebską pt. „Baw się razem z dzieckiem, wesoło i zdrowo”, w którym nagrody były sponsorowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Równie dużą atrakcją dla dzieci było malowanie twarzy i tatuaże brokatowe. Powodzeniem cieszyło się stoisko z ciastami, gdzie można było posmakować owoców, ciastek i pysznych wypieków przygotowanych przez mamy i babcie dzieci, oraz stoisko gastronomiczne, gdzie królowały kiełbaski z grilla przygotowane przez przedszkole. Nie zabrakło również stoiska z watą cukrową.
Gwiazdami sceny Festynu Rodzinnego były przedszkolaki, które w krótkich występach słowno-muzycznych zaprezentowały swoje umiejętności, składając tym samym podziękowania i życzenia ukochanym rodzicom.
W tym dniu został też rozstrzygnięty Konkurs fotograficzny „Aktywna Rodzina”.

I miejsce zajęła rodzina Szymona Lichołata

II miejsce rodziny Alana Rożynka, Leona Romana, Cezarego Rataja

III miejsce Gabriela Olka, Michaliny Budzyńskiej 

Część atrakcji dla dzieci została zorganizowana przez przedszkole, jednak Festyn nie byłby tak świetnie przygotowany bez osobistego zaangażowania wielu osób. 
Szczególne podziękowania za sponsorowanie i pomoc składamy Państwu Cieślik za watę cukrową, pani Katarzynie Perżyło za tatuaże. Uczennicom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Gabrysi Turkawka i Amelii Kisłowskiej za malowanie twarzy. Rodzicom, którzy pomagali w przygotowaniach do uroczystości: Kinga Zaczek, Anna Trzebińska, Anna Kozak, Julia Woźna, Jacek Jaworski, Robert Kownacki, Teitiana Kucherova, Aneta Romańska, Arkadiusz Piekut, Iwona Budzyńska, Angelika Leszczyńska. Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pieniężnie Krzysztofowi Kisielowi za słodkie niespodzianki dla dzieci.

Jesteśmy wdzięczni, że swoją obecnością zaszczyciła nas tak liczna grupa osób, które są zaangażowane w życie przedszkola. Rodzice wraz ze swymi pociechami pokazali, że potrafią się wspólnie bawić i aktywnie spędzić swój wolny czas.

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved