foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Przedszkole w Pieniężnie bierze udział w akcji "Ogródki ze smakiem", w której do wygrania jest ogródek warzywny dla przedszkolaków. Bardzo prosimy o oddawanie głosów na nasze przedszkole. Poniższy link należy otworzyć w przeglądarce internetowej (nie przez messenger), wybrać przedszkole i oddać głos potwierdzając przy użyciu Facebooka. Głos można oddawać raz dziennie. Konkurs trwa do 11 kwietnia. Prosimy o codzienną aktywnośc oraz zachęcanie rodziny i znajomych 😁

2023 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved