foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

         Dnia 11.05.2022r. w Przedszkolu Publicznym w Pieniężnie gościli aktorzy Studia Artystycznego "Arena" z Białegostoku, którzy zaprezentowali przedszkolakom przedstawienie "Moja mała Ojczyzna". Wspólnie wybraliśmy się na wycieczkę po naszym kraju. Dzieci słuchały wierszy o Polsce, poznały fragmenty wybranych legend i rozwiązywały zagadki o polskich symbolach narodowych. To była ciekawa lekcja patriotyzmu.  /oprac. Anna Dźwiniel/

GALERIA

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved