foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

       Dnia 28.04.2022r. przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w pieniężnie z grupy "KOTKI" (5-6 latki) odwiedziły gospodarstwo rolne we wsi Podlechy. Poznały odpowiedź na pytanie: skąd się bierze mleko? Gospodarz przybliżył im na czym polega praca rolnika. Dzieci obejrzały sprzęty rolnicze, poznały ich nazwy i zastosowanie. Nie obyło się bez pysznej kiełbaski z ogniska oraz zabawy na świeżym powietrzu. /oprac. Anna Dźwiniel/

GALERIA

 

 

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved