foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Bądź nastawiony pozytywnie do życia i nie oczekuj niczego w zamian, a i tak zobaczysz, jak zmieni się świat wokół Ciebie!

W dniu 22.11.2021r grupa "O" brała udział w obchodach Dnia Życzliwości i pozdrowień w szkole.

,,Słowa dają moc"- pod tym hasłem przebiegał ten dzień. Przedszkolaki wiedzą ze trzy czarodziejskie słowa Proszę, Przepraszam, Dziękuje- mają ogromna moc i wywołują uśmiech na każdej twarzy.

W tym dniu dzieci z grupy ubrały się w żółtym kolorze który symbolizuje ciepło, uśmiech i życzliwość do drugiego człowieka. /opr. Anna Żaba/

link: organizator SP

galeria

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved