foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich dzieci przedszkolne uczestniczyły w spotkaniu z autorką książek Panią Wandą Kucą, która mieszka w Pieniężnie. Podczas spotkania pisarka przybliżyła małym czytelnikom swoją twórczość, odpowiadała na pytania dzieci. Pisarka opowiedziała także dzieciom co było inspiracją do powstania jej książek oraz kto tworzy piękne ilustracje do poszczególnych książek. Spotkanie upłynęło w miłej, radosnej atmosferze, a dzieci nagrodziły pisarkę gromkimi brawami. Mamy nadzieję, że takie spotkania z pisarzami będą aktywną zachętą do czytania, bo każdy chętniej sięga po książkę, której autora poznał osobiście. W podziękowaniu dzieci wręczyły autorce laurkę. Dziękujemy Pani Wando za miłe spotkanie.

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved