foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Dzieci z Przedszkola Publicznego oraz klasa 1a ze Szkoły Podstawowej wraz z rodzicami, dziadkami i wychowawczyniami sadziły las w Leśnictwie Karbowo.
Dzięki uprzejmości Pani Anny Pszczòłkowskiej z Nadleśnictwa Orneta dzieci miały okazję sadzić młode sosny.
Instruktażu przed sadzeniem udzieliła nam Pani leśniczyna Marzanna Borysiuk.
Przekazała najważniejszą do zapamiętania zasadę:" zielonym do gòry".
Pogoda dopisała wspaniała, frekwencja była bardzo wysoka.
Po skończonej pracy spędziliśmy miło czas przy ognisku z kiełbaskami, grochówką, bigosem i ciastem.

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved