foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W Przedszkolu Publicznym w Pieniężnie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu spotkań z człowiekiem z pasją. Tym razem odwiedziła nas lokalna malarka Pani Lubomira Wacławska.
Pani Luba opowiedziała dzieciom o swojej pasji, jak się Jej malowanie zaczęło. Pokazała dzieciom akcesoria potrzebne do tworzenia obrazów: sztalugi, pędzle, paletki, farby. Wytłumaczyła różnicę pomiędzy farbami olejnymi, akrylami i akwarelami.
Podziwialiśmy piękne dzieła artystki.
Równocześnie z obrazami Pani Wacławskiej dzieci miały możliwość zobaczyć obrazy Inki Żyndul, która swój pierwszy obraz namalowała pod czujnym okiem malarki podczas warsztatów. W ten sposób zaraziła się pasją do malowania.

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved