foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

WMODN w Elblągu  zaprasza do udziału w wiosennych konkursach. Możecie napisać wiersz (klasy IV-VIII), wykonać pracę plastyczną (klasy IV-VIII) lub stworzyć prezentację/film (klasy V-VIII) na bardzo aktualny temat: "Życie roślin szansą dla Ziemi, szansą dla nas". Szczegóły znajdują się w regulaminach. Zachęcamy do udziału w jednym, dwóch, a nawet trzech konkursach.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w dzienniku Librus z nauczycielami przyrody i biologii.
Powodzenia!

link do konkursu:

/foto:domena publiczna/

 

2020 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved