foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

mgr Elżbieta Ciechanowicz pedagog
mgr Małgorzata Czaplińska nauczanie zintegrowane, plastyka
mgr Joanna Gloger Mokrzycka j.polski, historia
mgr Joanna Golec oligofrenopedagog
mgr Danuta Gulbicka nauczanie zinegrowane
mgr Anna Sęk przyroda
s. Emilia Kuchta religia greko-katolicka
mgr Anna Nisiewicz nauczanie zintegrowane, język angielski
mgr Iwona Onufrijuk język ukraiński
mgr Jadwiga Pilucik biblioteka, pedagog specjalny
mgr Mirosława Sadżuga matematyka
mgr Wiesława Skubiszewska nauczanie zintegrowane
mgr Robert Słonina dyrektor
mgr Anna Szniggenberg religia
mgr Jolanta Szocik muzyka
mgr Robert Trzebiński WF
mgr Ireneusz Turczyk WF
mgr Agnieszka Turczyk j.polski, muzyka
mgr Zofia Wiśniewska nauczanie zintegrowane
mgr Piotr Żukowski język angielski
  Barbara Panasiuk sprzątaczka
  Leokadia Rynkiewicz kucharz
  Jan Szweda woźny-konserwator
  Irena Zasuwik sprzątaczka
  Barbara Amsztat sekretarz szkoły
  Iwona Turowski sprzątaczka
  Leokadia Danieluk główny księgowy
  Wojciech Stachura informatyk

Szkoła Podstawowa w Pieniężnie ma wieloletnie tradycje i bogatą historię. Została założona 3 września 1946 roku jako Szkoła Powszechna. Organizatorem i jej pierwszym kierownikiem oraz nauczycielką była Stanisława Lichodziejewska(1910- 1990), urodzona na Wileńszczyźnie przyjechała jako repatriantka do Polski i osiedliła się w Pieniężnie. W dniu otwarcia szkoły zarejestrowano 30 uczniów. Po wyzwoleniu przybywający na tereny Warmii nauczyciele rozpoczynali pracę w bardzo prymitywnych warunkach. Budynek szkoły, zbudowany jeszcze przed wojną, w 1932 roku, wymagał remontu, brakowało tablic, ławek, podręczników. Po dwóch latach w szkole pracowało czworo nauczycieli: Stanisława Lichodzijewska i jej mąż Olgierd Lichodziejewski, Irena Pałysińska oraz Anastazy Kuresza. Pani Lichodziejewska pełniła obowiązki kierownika szkoły do 1951 roku, była też założycielką szkolnej biblioteki i autorką pierwszej kroniki szkoły. W sierpniu 1961 roku rozpoczęto budowę nowej części szkoły. 26 września 1963 roku oddano do użytku nową część budynku szkolnego. Przy stanie 453 uczniów było 15 oddziałów i 7 sal lekcyjnych, w których nauczało 13 nauczycieli. Placówka rozwijała się i żyła własnym życiem. 9 maja 1965 roku z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy szkołę odwiedziła Maria Zientara-Malewska, poetka i pisarka warmińska oraz dr Władysław Gębik, nauczyciel, pedagog, wychowawca, pisarz, publicysta i działacz warmiński. Z historią szkoły nierozerwalnie związany był Alfons Wiśniewski, najpierw kierownik, potem wieloletni dyrektor szkoły, przepracował w niej 47 lat. Oprócz swojej pracy zawodowej zajmował się zbieraniem dokumentów dotyczących historii Pieniężna, założył i był przewodniczącym Towarzystwa Miłośników Pieniężna, prowadził kronikę miasta, ilustrując ją własnymi fotografiami. W 1969 roku do szkoły uczęszczało 576 uczniów ucząc się w 17 oddziałach. W 1977 roku szkoła zmieniła nazwę na Zbiorczą Szkołę Gminną, z oddziałami w Łajsach, Białczynie i Żugieniach. Rok później pierwszy rocznik uczniów rozpoczął edukację w tak zwanej „dziesięciolatce”. 21 sierpnia 1978 roku zatrudnionych było 19 nauczycieli i Komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, co świadczy o tym, że w szkole prężnie działało harcerstwo. Na koniec 1989 roku w gminie Pieniężno istniało 7 szkół podstawowych, do których uczęszczało ogółem 1200 uczniów, w tym w samym Pieniężnie 847. W 1999 roku w związku z kolejną reformą oświaty, zlikwidowano szkołę ośmioklasową tworząc sześć klas szkoły podstawowej i trzy klasy gimnazjum.  W szkole istnieje pracownia informatyczna, internetowe centrum informacji multimedialnej, biblioteka, sala gimnastyczna, naucza się dwóch języków: angielskiego i rosyjskiego, funkcjonuje klub sportowy „Daglezja”, jest kilka kół zainteresowań, wydawana jest szkolna gazetka "Galaxy" wyróżniona w 2008r. laurem "Najlepszym z Najlepszych" przez Pana Jacka Protasa Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

W 2006 roku szkoła obchodziła jubileusz 60 -lecia istnienia. 20.06.2015r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Ziemii Warmińskiej. W tym dniu wręczono również sztandar. Położona w sąsiedztwie malowniczego Rezerwatu Doliny Rzeki Wałszy, gdzie znajduje się tak zwany”stadion leśny” i jeden z najwyższych mostów kolejowych w kraju, jest ciekawym miejscem, które warto przy okazji odwiedzić.