foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

We wtorek 7 listopada dzięki Fundacji Olsztyński Laur Sportowy w Szkole Podstawowej w Pieniężnie gościliśmy siatkarza i trenera pana Mariusza Sordyla, który przeprowadził zajęcia z trzydziestoosobową grupą ośmiolatków. Pomysłodawcą spotkania był Uczniowski Klub Sportowy Pionierzy.

Marek Sordyl to m.in. trener reprezentacji Polski Juniorów, AZS Olsztyn, reprezentacji Rumunii, klubów z Kataru, Ukrainy czy Turcji. Gość był pod wrażeniem sportowych umiejętności naszych młodych siatkarzy, którzy z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w niecodziennej lekcji wychowania fizycznego.

Fundacja Olsztyński Laur Sportowy kierowana przez pana Leszka Dublaszewskiego zajmuje się "propagowanie idei sportu,olimpizmu i zasad fair play". UKS Pionierzy to inicjatywa sportowa, która od ponad roku promuje w naszej szkole dyscyplinę piłki siatkowej. W roku szkolnym 2023/2024 z grupy Pionierów została utworzona klasa sportowa, w której edukację sportową prowadzi pani Aneta Lachowicz.

Mamy nadzieję na kolejne spotkania z ludźmi sportu.

 

link: Fundacja Olsztyński Laur Sportowy

galeria

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved