foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

      Oliwia Gulbicka, uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej została laureatką wojewódzkiego konkursu literackiego  pt. „Dom rodzinny ostoją Ojczyzny” zorganizowanego w ramach obchodów XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.
    Na konkurs wpłynęło 180 prac w czterech kategoriach: wspomnienia (świadectwa), listy, wiersze i inne. Wśród uczestników byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz dorośli. „Na co dzień nie widać, że jesteśmy Polakami. Zmienia się wszystko w wyjątkowych chwilach” – napisała Oliwia. Nagrodzona praca powstała pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego p. Joanny Mokrzyckiej.
      Nagrodę z rąk p. Artura Chojeckiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego uczennica otrzymała w czasie uroczystej gali, która odbyła się 26 października br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Organizatorem konkursu był Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved