foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

Dzisiaj, 17. Października 2018 r. odbyła się próbna ewakuacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieniężnie. W ewakuacji brała udział jednostka OSP w Pieniężnie. Nad całością ewakuacji połączonej z ćwiczeniami strażaków czuwał zastępca PSP w Braniewie, mł. bryg. Wojciech Jaroszek. Jednostką z Pieniężna dowodził pan Aleksander Popowicz.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 11.00, kiedy nastąpiło zawiadomienie o zadymieniu w obiekcie szkoły. Natychmiast ewakuowano uczniów i do działania przystąpili strażacy, którzy sprawdzili obiekt. Po zakończeniu ewakuacji nastąpiło spotkanie strażaków z uczniami i pracownikami szkoły.

Jednostka OSP Pieniężno zademonstrowała możliwości techniczne swojego nowego a jednocześnie najnowocześniejszego wozu strażackiego. Uczniowie mieli okazję zobaczyć wóz od wewnątrz i porozmawiać ze strażakami.

Wszyscy serdecznie dziękujemy naszym strażakom za pokaz swoich umiejętności i współpracę z naszą szkołą.

 

Galeria --->

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved