foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

  Uczennica klasy VIa Oliwia Gulbicka została laureatką XV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Dom rodzinny ostoją Ojczyzny”. „Na co dzień nie widać, że jesteśmy Polakami. Zmienia się to wszystko w wyjątkowych chwilach” - napisała Oliwia (treść pracy dostępna w galerii).

 Uczennica odbierze nagrodę w czasie uroczystej gali, która odbędzie się 26 października br. w Olsztynie. Wyróżniona praca powstała pod kierunkiem pani Joanny Mokrzyckiej. Gratulujemy!

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved