foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Ubiegły tydzień w Szkole Podstawowej w Pieniężnie minął pod hasłem "Dbaj o Wodę"! Drugi rok z rzędu realizujemy projekt ,,Aktywni - Błękitni- szkoła przyjazna wodzie".

  • We środę 7 czerwca uczniowie klas 5, 6 i 7 odwiedzili Straż Pożarną w Braniewie, gdzie mogli zapoznać się z nowoczesnym sprzętem ratownictwa wodnego.
  • W poniedziałek 5 czerwca odbył się II Szkolny Turniej wiedzy o wodzie. Brały w nim udział trzyosobowe drużyny z klas 4-7. Na uczniów czekało 7 konkurencji: puzzle, plakat, quiz, pytanie od eksperta, mapa oraz dwa doświadczenia. Zadania oceniało jury: p. Zofia Gałczyńska - członek Stowarzyszenia Przyjaciół Pieniężna, p. Anna Sęk - nauczyciel biologii, p. Wioletta Wolak - nauczyciel chemii. Wszyscy pracowali wytrwale, a wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce - klasa 5b

II miejsce - klasa 4a,

III miejsce - klasa 6b. Gratulujemy!

  • We wtorek 6 czerwca odbył się happening pod hasłem ,,Dbaj o Wodę!". Wszyscy uczniowie ubrani w biało-niebieskie stroje, niosący plakaty, kwiaty i proporczyki, skandując proekologiczne hasła udali się pod budynek Urzędu Gminy. Tam delegacja: Ola, Iza, Igor odczytała dokument, w którym uczniowie zobowiązują się do oszczędzania wody i dbania o środowisko. Jednocześnie przedstawione zostały postulaty, które p. Burmistrz zaakceptował, składając podpis na dokumencie. /Julita Królicka/

Koordynatorami projektu byli: Samorząd Szkoły, p. Agnieszka Szczepłocka, p. Julita Kólicka, p.Anna Sęk. Dekoracje sali kolumnowej przygotowała p. Anna Gałan.

galeria 1 (foto: J.Królicka, A. Szczepłocka)

2023 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved