foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

1 czerwca klasa IVa wybrała się na wycieczkę edukacyjną do elektrowni wodnej i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pieniężnie. Wycieczka odbyła się w ramach programu "Aktywni błękitni - szkoła przyjazna wodzie".

Pani Bożena Milan - prezes przedsiębiorstwa osobiście oprowadziła grupę po instytucji. Opowiedziała, w jaki sposób działa stacja uzdatniania wody. Uczniowie zadawali pytania, na które p. Milan odpowiadała wyczerpująco. Na koniec z okazji Dnia Dziecka,czwartoklasiści zostali obdarowani cukierkami.
Następnym punktem wycieczki było odwiedzenie i zapoznanie się z działaniem elektrowni wodnej. Tam powitał dzieci p. Leszek Zawadzki, który pokazał turbiny, generatory i inne urządzenia służące do wytwarzania prądu. Niektórzy mogli sami uruchomić niektóre urządzenia. Udało się nawet wyłowić raka z rzeki, który oczywiście z powrotem został wrzucony do wody.

Dziękujemy bardzo Pani prezes Bożenie Milan oraz Panu Leszkowi Zawadzkiemu za ciepłe przyjęcie i przekazanie nam tak wielu cennych informacji. /A.Szczepłocka/

galeria

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved