foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

We wtorek 23 maja 2023 r. o godzinie 9:00 rozpoczął się trzydniowy maraton egzaminacyjny ósmoklasistów.

Przystąpiło do niego 49 uczniów naszej szkoły. O godz. 9:00 pisali egzamin z języka polskiego, który trwał 120 minut. W środę odbył się egzamin z matematyki (100 minut), a w czwartek z języka obcego (90 minut).

Napisanie egzaminu ósmoklasisty to warunek ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki 3 lipca br. Powodzenia!

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved