foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt
      W piątek 5 października br. uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie. W tym roku do ceremonii ślubowania przystąpiło 30 dzieci. 
     Piosenki i wierszyki przygotowane wcześniej wraz z wychowawczyniami p. Zofią Wiśniewską (IA) i p. Wiesławą Skubiszewską (IB) budziły wielki aplauz publiczności. Po występie wszyscy uczniowie w obecności dyrektora szkoły, p. Roberta Słoniny, złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie odbył się długo wyczekiwany moment pasowania. Każde dziecko zostało przyjęte do grona uczniowskiego poprzez symboliczne dotknięcie ramienia wielkim ołówkiem. Dzieci z wielką powagę i przejęciem wsłuchiwały się w słowa: ,,Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej".
     Na uroczystość przybyli rodzice i zaproszeni goście. P. Kazimierz Kiejdo Burmistrz Pieniężna  życzył pierwszoklasistom wielu sukcesów. Słowo skierował do nich także dzielnicowy p. Paweł Białkowski.  Na pamiątkę tego święta każdy uczeń otrzymał przygotowane przez rodziców upominki. Najwięcej zainteresowania wzbudziły kwiatki  doniczkowe - kaktusy, którymi uczniowie będą opiekować się przez trzy lata edukacji. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy powodzenia!
 
 

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved