foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Zapraszamy do udziału w projekcie edukacji ekologicznej MY ENERGII DUŻO MAMY, ZAGROŻENIA POKONAMY organizowanym przez HG::CODE, AURAEKO OOSEE S.A. i AURAEKO BATERPAK OOO S.A. W ramach akcji podejmiemy następujące działania: warsztaty edukacyjne, zbiórka baterii, konkursy: plastyczne i wiedzy na temat elektroodpadów i ich wpływu na przyrodę.

Projekt obejmuje uczniów klas 0-8. Zachęcamy do udziału w następujących wydarzeniach:

I. Klasy 0-3

1. Warsztaty edukacyjne (prowadzący: Anna Sęk)

2. Zbiórka baterii: uczniowie przynoszą baterie do wychowawcy, który odnotowuje ilość i przekazuje organizatorom.

3. Konkurs plastyczny: Jak właściwie postępować z elektroodpadami i zużytymi bateriami? (po warsztatach edukacyjnych) . Format pracy A4, A3. Technika dowolna.

II. Klasy 4-6

1. Warsztaty edukacyjne (prowadzący: Anna Sęk).

2. Zbiórka baterii: uczniowie przynoszą baterie do p. Roberta Trzebińskiego, który odnotowuje ilość i przekazuje informacje organizatorom.

3. Konkursy:
a) plastyczny: PLAKAT - Jak właściwie postępować z elektroodpadami i zużytymi bateriami? Format pracy A4, A3. Technika dowolna.
b) literacki: WIERSZ - Jak właściwie postępować z elektroodpadami i zużytymi bateriami?
Każda praca powinna być samodzielna.
d) konkurs wiedzy: Jak właściwie postępować z elektroodpadami i zużytymi bateriami? (po warsztatach)

II. Klasy 7-8

1. Warsztaty edukacyjne (prowadzący: Anna Sęk)

2. Zbiórka baterii: uczniowie przynoszą baterie do p. Roberta Trzebińskiego, który odnotowuje ilość i przekazuje informacje organizatorom.

3. Konkursy:
a) plastyczny: PLAKAT - Jak właściwie postępować z elektroodpadami i zużytymi bateriami? (po warsztatach edukacyjnych) Format pracy A4, A3. Technika dowolna.
b) literacki: WIERSZ - Jak właściwie postępować z elektroodpadami i zużytymi bateriami?
b) literacki: HASŁO KAMPANII opracowane graficznie - Jak właściwie postępować z elektroodpadami i zużytymi bateriami?
Każda praca powinna być samodzielna.
d) konkurs wiedzy: Jak właściwie postępować z elektroodpadami i zużytymi bateriami? (po warsztatach)

WSZYSCY ZAANGAŻOWANI UCZESTNICY KONKURSÓW (i zbiórki baterii) OTRZYMAJĄ DROBNE UPOMINKI.
ZWYCIĘZCY ( 3 miejsca) w poszczególnych kategoriach otrzymają NAGRODY.
Uczeń wyróżniający się aktywnością w całych projekcie otrzyma NAGRODĘ SPECJALNĄ.

 

Termin przygotowania prac konkursowych - do 9 czerwca.

Koordynator Anna Sęk

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved