foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt
     W piątek 21.09.2018r. uczniowie klasy IIIa wraz z wychowawczynią p. Anną Nisiewicz uczestniczyli w wycieczce do piekarni „Delicja” w Pieniężnie.
    Pani Danuta Olszewska, właścicielka piekarni opowiedziała dzieciom o procesie powstawania chleba i jego wypieku. Uczniowie obejrzeli pomieszczenia i urządzenia związane z wyrobem ciasta, wypiekaniem oraz pakowaniem gotowych już wyrobów piekarniczych. Oczywiście nie obeszło się bez degustacji pieczywa. Spośród wielu rodzajów chleba i białego pieczywa dzieciom bardzo smakowały bułeczki maślane, którymi pani Danuta obdarowała dzieci. Dziękujemy za miłe przyjęcie i ciekawą prezentację!
 
 

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved