foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczennice kl. VIa: Martyna Grzymkowska, Julia Ostrowska jako uczestniczki Studia Tańca Hipnotic Mbp w Morągu  zajęły
I miejsce w Mistrzostwach Polski federacji WADF formacji tanecznych w Inowrocławiu. Gratulujemy!  /opr.A. Maczuga/

link: strona organizatora: Hipnotic MBP Morąg

/foto:pixabay/

2023 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved