foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczniowie klas 4-8 wzięli udział w projekcie Pho3nix Active School "Dzień Sportu".

To ogólnopolska inicjatywa promująca w szkole aktywność fizyczną. Każda klasowa drużyna wzięła udział w 10 konkurencjach m.in "Pudzian" (przeciąganie opony), rzut do celu, gra w klasy, wywijadło, krzyżówka z wiedzy o sporcie, skok w dal. W trakcie 2 godzin trenowalismy: skocznosć, wytrzymałość, siłę, Stanowiska znajdowały się w hali sportowej, na boisku oraz dookoła szkoły. Każda klasa otrzymała mapę i instrukcję.

Wyniki rywalizacji:

1. MIEJSCE - VIIIB

2. MIEJSCE - VIIIA

3. MIEJSCE - VIB

Gratulujemy!!!

Tego dnia uczestnicy sportowej zabawy wzieli takze udział w inicjatywie: bicie rekordu w robieniu "pajacyków". Było nas 166 osób!

Organizatorami imprezy byli nauczyciele wychowania fizycznego. Realcja z wydarzenia (film) - R.Trzebiński. Mamy nadzieję, że takich wydarzeń będzie więcej. (Ola, Paweł VIIIB)

film

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved