foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

We wtorek 18 kwietnia  uczniowie klas I-III  uczestniczyli w Szkolnym Konkursie Recytatorskim wierszy matki i córki - Danuty Wawiłow i Natalii Usenko.
Pragniemy już od najmłodszych lat popularyzować wśród uczniów naszej szkoły twórczość poetów polskich, rozwijać dziecięcą wyobraźnię oraz zdolności recytatorskie.

W konkursie wzięło udział 25 uczniów z klas I – III . Konkurs oceniało jury w składzie:

pani Wanda Kuca - pisarka, autorka książek dla dzieci i dorosłych,
pani Iwona Kaźmierczak - kierownik Biblioteki Miejskiej w Pieniężnie,
pani Jagoda Pilucik - nauczyciel bibliotekarz.

Interpretacje wybranych utworów oraz wysoki poziom recytacji zostały nagrodzone następującymi miejscami:

Klasy I
I miejsce – Weronika Grodź kl .I b
II miejsce – Alicja Kubaj kl. I c
III miejsce – Krzysztof Tyczyna kl. Ic
wyróżnienie: Dominika Bujnowska, kl. I b, Aleksander Murawski kl. I b

Klasy II
I miejsce -Joanna Choczyńska kl. II b
II miejsce – Izabela Ostrowska kl. II b
III miejsce – Laura Słodkiewicz kl .II b

Klasy III

I miejsce – Gabriela Ryniec kl. III a
II miejsce – Hanna Kozłowska kl.III a
III miejsce – Amelia Ślepokura kl.III a
wyróżnienie: Kaja Derkowska kl. III b

Konkurs uświetnił występ zespopołu muzycznego ,,W drodze", któy wykonał wiersz D.Wawiłow ,,Szybko'' w aranżacji zespołu "Arfik".

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu.
Nagrody ufundowała Rada Rodziców. /organizatorzy konkursu: Monika Trukawka, Agnieszka Zawiszewska/

galeria

2023 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved