foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W dniu 19 kwietnia w Braniewskim Centrum Kultury odbył się finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom . W turnieju brali udział uczniowie z powiatu braniewskiego , którzy zajęli I i II miejsce w finale gminnym.
Naszą szkołę reprezentowali :
Aleksander Grobelny, Przemysław Kwiatek - Klasy I-IV
Radosław Piotrkowski, Miłosz Machnowski - Klasy V-VIII
Turniej podzielony był na dwa etapy. Pierwszy etap to test pisemny, drugi etap to odpowiedź ustna na trzy pytania przed komisją.
Przemysław i Miłosz poradzili sobie wyśmienicie i zajęli I miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Teraz przed nimi kolejny etap czyli finał wojewódzki.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. /opr.R.Trzebiński/

galeria

2023 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved