foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Nasi piłkarze zajęli II miejsce w  Mistrzostwach  Powiatu w Piłce Halowej rocznik 2008 i młodsi, które odbyły się w Braniewie. Chłopcy nie przegrali żadnego meczu, a do zwycięstwa zabrakło jednego gola. Gratulujemy!

Skład drużyny:

Paweł Rudyk, Jakub Włodarczyk, Szymon Kałamaj, Maksymilian Żukowski, Igor Królicki, Szymon Kamiński, Wojciech Papski, Szymon Garbowski, Filip Gąsior, Kamil Piskozub, Julian Witliński i trener Dariusz Kaczmarczyk.          /opr.Ola Boncal/

 

 

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved