foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczniowie klas 4-8 wzięli udział w pięknej akcji "Kolorowa skarpetka". Założyliśmy dwie różne skarpetki na znak solidarności z osobami chorymi na zespół Downa. Najwięcej radości wywołał wspólny taniec - belgijka.

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa - Dzień Kolorowej Skarpetki. To 21. dzień 3.miesiąca w roku, ponieważ to właśnie dodatkowy trzeci chromosom w 21. parze chromosomów w komórkach powoduje występowanie zespołu Downa.

Akcję przygotowała klasa 4a z wychowawczynią p. Anetą Szydłowską- Kisielewicz. Mamy nadzieję, że stanie się ona tradycją. 

galeria 

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved