foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt
     We wtorek 3 września br. 254 uczniów, w tym 30 pierwszoklasistów i po raz pierwszy 19 ósmoklasistów, rozpoczęło nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie. 
    Po mszy św. na placu szkolnym odbył się krótki apel, w czasie którego p. Robert Słonina, dyrektor szkoły powitał zaproszonych gości, rodziców, uczniów i nauczycieli. Szczególne słowa skierował do p. Danuty Gulbickiej, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, która przeszła na emeryturę po 40 latach pracy pedagogicznej. Obecny na uroczystości burmistrz Pieniężna p. Kazimierz Kiejdo życzył uczniom i pedagogom wielu sukcesów w nowym roku. 
    Po apelu uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami. Wakacje już tuż tuż - 21 czerwca 2019 r.! 
 

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved