foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Zespół ,,W drodze" zajął II miejsce (w kategorii: szkoła podstawowa) w IX Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Jacka Kaczmarskiego - XVI edycja, który odbył się 17 marca w Olsztynku.

Uczniowie wykonali utwór "Ballada wrześniowa", który będziemy mogli usłyszeć podczas najbliższego apelu. Gratulujemy zespołowi i opiekunowi p. Agnieszce Szczepłockiej.

galeria

2024 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved