foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczennice klasy 8b wzięły udział w uroczystości podsumowania konkursu literackiego na gazetkę poświeconą M.Kopernikowi, która odbyła się w Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie.

Gabrysia, Martyna, Alicja i Aleksandra otrzymały dyplomy i nagrody książkowe za zajęcie 1.miejsca. Gratulujemy!

galeria

2023 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved