foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

img 20180416 090042

    W dniu 24 kwietnia 2018 roku zakończył się I Szkolny Konkurs „Tajemnice Przyrody” dla klas 4-6 szkół podstawowych. Konkurs był skorelowany z podręcznikiem „Tajemnice Przyrody” i obejmował materiał znajdujący się w pierwszych czterech działach podręcznika. Do konkursu przystąpiło 37 uczniów z klas 4-6. Konkurs składał się z dwóch etapów: pierwszy - test składający się z zadań zamkniętych (45 minut), drugi – test (zadania zamknięte ) + umiejętność korzystania z atlasu „Świat przyrody” (60 minut).

Do finałowej piętnastki zakwalifikowali się uczniowie: Tomasz Skiba kl. VIb, Julia Gąsior kl. IVa, Anna Dworak kl. Va, Amelia Malaszewska kl. VIa, Wiktoria Terebieniec kl. IVa, Miłosz Mokrzycki kl. IVa, Oliwia Gulbicka kl. Va, Szymon Dawidowicz kl. IVa, Julia Zawadzka kl. IVb, Natalia Zinko kl, IVb, Laura Omelan kl. IVa, Michał Orłowski kl. Va, Robert Krukowski kl. Vb, Dagmara Klepczyńska kl. VIa, Artur Wardak kl. VIb.

Tytuł laureata otrzymali uczniowie, którzy zdobyli wysoki wynik punktowy. Wszystkim laureatom wręczono pamiątkowe dyplomy.

Uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce otrzymali dyplomy, za zajęcie najwyższych lokat w konkursie oraz nagrody książkowe. Byli to:

I miejsce – Tomasz Skiba kl. VIb

II miejsce - Julia Gąsior kl. IVa, Anna Dworak kl. Va, Amelia Malaszewska kl. VIa

III miejsce – Wiktoria Terebieniec kl. IVa, Miłosz Mokrzycki kl. IVa, Oliwia Gulbicka kl. Va.

Wszystkim Laureatom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

galeria

Anna Sęk

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved