foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

image003W Szkole Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej odbyło się uroczyste spotkanie uczniów edukacji wczesnoszkolnej z okazji
STU LAT ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
Dzieci dowiedziały się, że w 1795 roku doszło do III rozbioru naszego państwa. Polska zginęła z mapy świata. Dopiero po 123 latach, w roku 1918 kraj nasz odzyskał niepodległość. Rok 1918 - to dokładnie sto lat temu.
Uczniowie spotkali się, żeby przypomnieć tak ważny dla nas czas.
Dziś jesteśmy Polakami. Mamy swój kraj. Swój język. Jesteśmy wolni.
Połączyliśmy naukę z zabawą. Uczniowie nie rywalizowali między sobą. Bawili się wspólnie.
Uroczystość rozpoczęła się od hymnu i poloneza. Prawie setka uczniów zatańczyła do muzyki Michała Kleofasa Ogińskiego.
Następnie każda wychowawczyni (M.Czaplińska, D.Gulbicka, A.Nisiewicz, W.Skubiszewska i Z.Wiśniewska) przygotowała uczniów do rozwiązywania zadań: uzupełnianie tekstu hymnu, układanie mapy Polski, quiz o okolicy, rozpoznawanie sławnych Polaków, rozwiązywanie zagadek i układanie odpowiedzi z rozsypanek literowych.
Zadania przeplatały występy wokalne. Dzieci śpiewały: pieśni patriotyczne, ludowe i wojskowe.
Uroczystość zakończyła się „KATECHIZMEM POLSKIEGO DZIECKA” -Kto ty jesteś? – Polak mały…

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved