foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

Dnia 27 kwietnia 2018 roku   pielęgniarka szkolna p. Małgorzata Szatanek w ramach programu profilaktycznego pod hasłem : Trzymaj formę, zorganizowała happening.
 Tym razem z udziałem klas szóstych oraz przy współpracy z p. Jadwigą Pilucik.
 Na początek  uczniowie kl.VI B zaprezentowali przedstawienie „Żyj zdrowo”.
 Uzasadniali w nim, dlaczego warto odżywiać się zdrowo i zrezygnować z tzw. śmieciowego jedzenia i wszelkich używek, oraz uzależnień, a także  jaką wartość dla naszego zdrowia
ma ruch na świeżym powietrzu i uprawianie sportu.
Następnie rozpoczęliśmy  konkurencje . Wytypowane zespoły odpowiadały na pytania dotyczące zasad zdrowego stylu życia, rozwiązywały zagadki, kalambury, rywalizowały
w konkursie jedzenia jogurtu z zawiązanymi oczyma, układania piramidy z kubeczków, rozpoznawania utworów muzycznych i konkurencji sportowych itd.   Wszystkie konkurencje śledziła komisja w składzie :
p.  Beata Marciniak – Sanepid w Braniewie (promocja zdrowia),p. Jadwiga Majewska – Urząd Miejski w Pieniężnie, p. Jarosław Skiba – przewodniczący Rady Rodziców oraz dyrektor p. Robert Słonina.
Ostatecznie zwyciężyła klasa VIA Gratulacje!
Sponsorami byli : Urząd Gminy – Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 i Rada Rodziców. Oprawę muzyczną przygotował i prezentował  p.  Piotr Żukowski .
Dziękujemy  wszystkim zaangażowanym za wspólną zabawę.

 

Galeria --->

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved