foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

20 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej odbył się Powiatowy Konkurs Oratorski ,,Legendy Warmii. Cele przedsięwzięcia to przede wszystkim zainteresowanie kulturą i tradycją Warmii, kształcenie umiejętności krasomówczych oraz popularyzacja czytelnictwa. W zmaganiach wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych powiatu braniewskiego. Każdy uczestnik przygotował prezentację wybranej legendy Warmii. W komisji jurorskiej pracowały:           p. Lubomira Wacławska i p. Zofia Gałczyńska, które wyłoniły ośmiu laureatów z klas IV- VII. Są to:

  1. Jakub Mikulski- Szkoła Podstawowa w Pakoszach
  2. Karol Mamiński- Szkoła Podstawowa w Piotrowcu
  3. Martyna Rycko- Szkoła Podstawowa w Płoskini
  4. Julia Ulicka- Szkoła Podstawowa w Płoskini
  5. Amelia Krzysztoń- Szkoła Podstawowa w Pieniężnie
  6. Michalina Błońska- Szkoła Podstawowa w Pieniężnie
  7. Miłosz Mokrzycki- Szkoła Podstawowa w Pieniężnie
  8. Mikołaj Witliński- Szkoła Podstawowa w Pieniężnie

Laureaci i uczestnicy otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody książkowe. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły przy Szkole Podstawowej w Pieniężnie. Zmagania przygotowały i przeprowadziły nauczycielki: p. Joanna Mokrzycka i p. Agnieszka Turczyk. Nagrody         i poczęstunek ufundowała Gmina Pieniężno w ramach zadania publicznego w zakresie I: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Organizatorki serdecznie dziękują gospodarzowi placówki- panu dyrektorowi Robertowi Słoninie, członkom jury oraz paniom polonistkom, które przygotowały uczniów. Serdecznie gratulują wszystkim uczestnikom konkursu, którzy odważnie zgłosili się do wcale niełatwych zmagań oratorskich.

 

GALERIA --->

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved