Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie - LAUREACI VI SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

Dnia 20.03.2018r. odbył się VI Szkolny Konkurs Matematyczny „Mistrz Matematyki”, do którego przystąpiło 27 uczniów kl. IV – VII, tj:

- kl. IVa – Jakóbek Dawid, Kułyk Mateusz, Terebieniec Wiktoria, Mokrzycki Miłosz, Błońska Michalina, Korenkiewicz Anna, Biłas Oksana;

- kl. IVb – Zawadzka Julia, Krzysztoń Amelia, Zinko Natalia, Trambowicz Jakub;

- kl. Va – Bieryńdo Kacper, Tyrawski Bartłomiej, Kowalski Szymon, Orłowski Michał;

- kl. Vb – Krukowski Robert, Michalak Natan;

- kl. VIa – Malaszewska Amelia, Nowosiak Jakub, Terebieniec Mikołaj;

- kl. VIb – Skiba Tomasz, Jakóbek Daniel, Wardak Artur, Połeć Kamil, Żaba Kacper;

- kl. VIIa – Adamicki Patryk, Grodź Michał;

Konkurs przeprowadzony został w formie pisemnej. Każdy z uczniów danej kategorii otrzymał zestaw zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Czas pracy to 45 minut.

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów w danej kategorii, a tym samym uzyskali tytuł "Mistrza Matematyki".

„ Mistrzem Matematyki” w danej kategorii wiekowej zostali:


• w kl. IV – Mokrzycki Miłosz
• w kl. V – Krukowski Robert
• w kl. VI – Malaszewska Amelia
• w kl. VII – Adamicki Patryk

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców zostaną wręczone na najbliższym apelu szkolnym.

Mirosława Sadżuga

galeria

2018 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved