Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie - Wiosenny Mini Playback Show 2018

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

Dnia 22 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie odbyła się uroczystość powitania pierwszego dnia wiosny, pod hasłem „dsc 0080”. W imprezie uczestniczyli uczniowie  klas IV – VII. Obecni byli także: Pan Dyrektor Robert Słonina, Grono  Pedagogiczne oraz gościnnie klasy młodsze.
Celem uroczystości było:
- nabywanie przez dzieci umiejętności na różnych płaszczyznach ich aktywności muzyczno-ruchowej i plastycznej;
- integrowanie społeczności szkolnej we wspólnym przeżywaniu i zabawie;
- angażowanie uczniów do aktywnego udziału w uroczystościach szkolnych;
- wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas uroczystości.

Po raz pierwszy w historii naszej szkoły, klasy zaprezentowały swój talent muzyczny i sceniczny. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem, pasją i spontanicznością przedstawili piosenki. Klasa Va, prezentując układ taneczny z repertuaru Katy Perry - „Swish, Swish”, zajęła I miejsce. Główną nagrodą był tort oraz ocena celująca z plastyki i muzyki.

Podczas prezentacji klas można było zaobserwować, jak z wielkim zaangażowaniem dzieci wcielały się w role, prezentując swoje umiejętności zgromadzonej widowni. Impreza, w której brały udział, była wyjątkową okazją do wzajemnego integrowania się i osiągnięcia osobistych sukcesów przez każde dziecko. Wszyscy uczestnicy przygotowali się wzorowo i ujawnili swoje (często ukryte) talenty.

Dzień był bardzo udany, a uczniowie zadowoleni z tak spędzonego czasu. Na wielu twarzach gościł uśmiech i widać było ogromną radość.

Zapraszamy za rok na kolejną edycję „Wiosennego mini playback show”.

Uroczystość przygotowała p. Anna Sęk

galeria

Anna Sęk

2018 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved