Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie - Konkurs plastyczny "Jestem Polakiem"

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

1 1Uczniowie z klas I-VII wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym pod tytułem „Jestem Polakiem”.
Przed zajęciami plastycznymi odbyło szereg lekcji o tematyce patriotycznej. Dzieci poznały strofy o Ojczyźnie, a potem zabrały się do tworzenia prac.
Na konkurs wpłynęły 42 rysunki. Najciekawszą pracę w kategorii klas młodszych wykonała- Michalina Woźna z klasy Ib, a w kategorii klas starszych –Weronika Kutryb z klasy VIa.

Małgorzata Czaplińska

2018 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved