foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W piątek 24 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Uczniowie otrzymali nagrody, wyróżnienia i długo wyczekiwane świadectwa. Samorząd Szkoły ogłosił, że Drużyną Roku została klasa 6a. Wszystkim życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!

galeria (prosimy nie klikaj "zamów zdjecia" - to wewnętrzne ustawienia  Google)

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved