foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W czwartek 23 czerwca w naszej szkole zabrzmiał „ostatni dzwonek” dla 55 absolwentów klasy ósmej, którzy od września rozpoczną naukę w szkole średniej.

Pan Robert Słonina, dyrektor szkoły powitał uczniów, ich rodziców i zaproszonych gości. Wychowawcy tegorocznych absolwentów pani Agnieszka Turczyk (8a), pan Robert Trzebiński (8b) i pan Ireneusz Turczyk (8c) wręczyli dyplomy i wyróżnienia za wysokie wyniki w nauce. Wyróżnieni zostali: Oksana Biłas, Michalina Błońska, Dawid Jakóbek, Alicja Kaczan, Mateusz Kułyk, Miłosz Mokrzycki, Julia Zawadzka, Natalia Zinko, Róża Zawiszewska. Za 100% frekwencję nagrody odebrali: Julia Zawadzka i Natalia Zinko.
Troje uczniów otrzymało nagrodę ,,Złoty Absolwent" „za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz promowanie miasta i gminy”, którą wręczyła p. Teresa Krysiuk. Laureatami nagrody zostali: Natalia Zinko, Julia Zawadzka i Miłosz Mokrzycki. Ósmoklasiści podziękowali pedagogom, pracownikom szkoły za okazane wsparcie i pomoc. Zebrani byli świadkami wręczenia licznych nagród za działalność artystyczną, sportową oraz wolontariacką. Tegoroczny tytuł „Przyjaciela szkoły” i okolicznościowy dyplom otrzymali: pan Grzegorz Korenkiewicz, pan Waldemar Grzybowski oraz pan Piotr Dymitruk. Rodzice na ręce dyrektora złożyli wyrazy wdzięczności wszystkim pracownikom szkoły, pogratulowali uczniom ukończenia szkoły, a pedagogom podziękowali za trud pracy wychowawczej i dydaktycznej.

Absolwenci przygotowali z tej szczególnej okazji program artystyczny, w czasie którego zaprezentowali swoją przygodę ze szkołą. Hasłem przewodnim były słowa jednej z piosenek Anny Jantar wykonanej przez zespół ,,W drodze" - Jak biały jacht w nieznany płynę dzień... Elegancji tego ostatniego spotkania ósmoklasistów dodała dekoracja przygotowana przez siódmoklasistów pod opieką p. Jolanty Zinko, według projektu p. Moniki Trukawki. Było wesoło i wzruszająco.

galeria (prosimy nie klikaj "zamów zdjecia" - to wewnętrzne ustawienia  Google)

Z uwagi na awarię galerii na stronie szkoły korzystamy z aplikacji Photo Google)

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved