foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Piątoklasistka Lena Bieryndo zajęła I miejsce w konkursie biologiczno-plastycznym ,,Zakładka edukacyjna do książki w kwiaty malowana: KWIATY LASU - kwitnace drzewa, krzewy i rośliny runa" (kategoria klas V-VIII) zorgaznizowanym przez ODN w Elblągu.

Pierwsza strona zakładki zawierała wizerunek rośliny, a na drugiej stronie znajdował się opis gatunku. Lena zaprezentowała konwalię majową. Praca powstała pod kierunkiem pani Małgorzaty Czaplińskiej. Gratulujemy!

galeria

2022 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved