foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

         Jak każdego rokarnawal 2018 18ku semestr w naszej szkole kończymy balem karnawałowym. Dzieci przebrane za bohaterów: bajek, filmów, lektur zapełniły salę balową. Była muzyka, tańce i dobra zabawa dla wszystkich, którzy czują rytm. Spośród uczniów wyróżniliśmy i przyznaliśmy korony króla i królowej balu dla najlepszych tancerzy.
           Było głośno i radośnie...

galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved