foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

Dnia 05.01.2018 r. dokonano podsumowania XVIII edycji „ GÓRA GROSZA”, do której włączyli się uczniowie naszej szkoły z klas I – VII. Akcja „ GÓRA GROSZA” trwała w całej Polsce w dniach od 27.11. 2017r. do 02.01.2018r., której celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

              Największą kwotę zebrała klasa IIIa ( wych. Zofia Wiśniewska) – 153,63 zł ( w tym 2812 monet oraz 3 banknoty), zaś największą ilość monet ( 4821 sztuk w kwocie 143,78 zł ) zebrała klasa Ib (wych. Małgorzata Czaplińska). Łącznie zebraliśmy 499,46 zł.

             Powyższa kwota zostanie przekazana dla Towarzystwa NASZ DOM w Warszawie za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ.

Samorząd Uczniowski

Opiekun: Mirosława Sadżuga

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved