foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

image011

     Dnia 04.01.2018r. otrzymaliśmy wyniki z Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus – 28 Edycja, do którego 06.11.2017r. z naszej szkoły przystąpiło 12 uczniów kl. III – VII.

Czterech uczniów zostało laureatami:

  1. Amelia Malaszewska –
  2. Paweł Rudyk –
  3. Tomasz Skiba –
  4. Miłosz Mokrzycki –

     Uczniów do konkursu przygotowały: p. Mirosława Sadżuga, p. Teresa Krysiuk i p. Wiesława Skubiszewska.

     Gratulujemy laureatom i życzymy wszystkim uczestnikom dalszych sukcesów. Zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w następnej edycji.

 galeria

2019 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved