foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

dyplom

Po raz drugi w naszej szkole ogłoszono zbiórkę karmy dla zaprzyjaźnionego przytuliska Orneta. Akcja trwała od 06.11 do 18.12.2017r. Tak więc uczniowie hojnie przynosili karmę i koce dla zwierzaków. W poniedziałek 18.12.2017 roku wybrani uczniowie pod opieką pani Mirosławy Sadżugi odwiedzili przytulisko i przekazali dary.
Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom, którzy zaangażowali się w akcję.

Jesteśmy przekonani, że nasze wysiłki poprawią byt wielu psów i kotów w przytulisku.

2018 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved