foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

Bardzo miłym akcentem przedświątecznym są w naszej szkole jasełka. Tradycyjnie już przygotowuje je pani Anna Szniggenberg . Tym razem wystąpiły klasy czwarte, które pięknie zaprezentowały się
w programie pod hasłem :” Nie było miejsca dla Ciebie…”
W uroczystej świątecznej dekoracji i miłej atmosferze cała społeczność szkolna wysłuchała występu
 a także wspólnie śpiewała kolędy. Miłym akcentem była obecność rodziców, którzy są zawsze mile widziani.   Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc.                                                                                            
                                                                                              Jadwiga Pilucik

 

GALERIA --->

2018 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved