foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi WarmińskiejLibrus Synergia - dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny Librus Synergia

Librus Synergia

Przedszkole

Przedszkole w Pieniężnie

Przedszkole Publiczne w Pieniężnie

Kontakt

Kontakt do nas.

Kontakt

Galeria

Nasza galeria fotek

Kontakt

12 grudnia 2017 roku w przeddzień 36 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w naszym kraju, gościliśmy w szkole niecodziennego gościa.
Na zaproszenie biblioteki przyszedł do nas pan Stanisław Chorążyczewski
– mieszkaniec Łajs, artysta rzeźbiarz oraz człowiek, który nie tylko pamięta wydarzenia sprzed lat ale zachował wiele bezcennych pamiątek z tamtego okresu. Na ile są to cenne zbiory, niech świadczy fakt, że zainteresował się nimi Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie.

Pan S. Chorążyczewski spotkał się z wybranymi uczniami klas V – VII, którzy mieli okazję nie tylko oglądać niezwykłe zbiory : zdjęcia, pamiątkowe medale, znaczki, ocenzurowane listy, kartki żywnościowe, kartki świąteczne, tzw. bibułę czyli nielegalnie drukowane dokumenty, broszury i inne zachowane pamiątki ale również mogli zadawać pytania dotyczące tego trudnego okresu naszej historii. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się czym były : komunizm, stan wojenny, godzina milicyjna, internowanie, cenzura, koksowniki.
Usłyszeli o generale Wojciechu Jaruzelskim, księdzu Jerzym Popiełuszce ,tajnych współpracownikach, o „ Solidarności” a także co oznaczają skróty: ORMO, ZOMO, SB.
Pan S. Chorążyczewski przybliżał zebranym ówczesną rzeczywistość, trudne warunki życia, ograniczenia, puste półki sklepowe, aresztowania, strajki
w zakładach pracy.

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na ten temat i prawdziwym zainteresowaniem tematem.

To była żywa lekcja historii i jak powiedział nasz Gość : „To była również lekcja patriotyzmu”.                        

                                                                                                     Jadwiga Pilucik

GALERIA --->

2018 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved