foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Nasi uczniowie odnieśli liczne sukcesy w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Wiersze, które bawią i uczą, który odbył się w Szkole Podstawowej w Lechowie.

Klasy I-III

I miejsce: Franciszek Machnowski - klasa III
II miejsce: Zofia Golec – klasa III
III miejsce: Joanna Choczyńska - klasa I

Klasy IV-VI

III miejsce: Emilia Zielińska – klasa V

Klasy VII – VIII

I miejsce: Aleksandra Kałamaj - klasa VII
II miejsce: Alicja Kaczan – klasa VIII

Gratulujemy!

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved