foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W poniedziałek 22 listopada świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Życzliwości.

Tego dnia przyszliśmy do szkoły ubrani na żółto. Uczniowie ubrani w tym kolorze nie byli odpytywani podczas lekcji. W dniach od 16 – 19 listopada umieszczaliśmy pozdrowienia lub życzenia na specjalnie przygotowanym Drzewku Życzliwości (klasy I–IV), natomiast klasy starsze  wrzucały je do pudełka, które znajduje się na korytarzu szkolnym na I piętrze.
Na korytarzach szkolnych znalazł się Kodeks życzliwego człowieka.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień to także apel do tych, którzy na co dzień są życzliwi i uczynni, aby zarażali tym dobrem innych. Od dawna wiadomo, że pozytywna energia, którą wypuścimy w świat do ludzi – wróci do nas ze zdwojoną mocą! Bądźmy więc życzliwi dla siebie każdego dnia!
/opr.p. Agnieszka Kuziuta, p.Joanna Golec/

galeria

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved