foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

19 listopada ruszyliśmy w kolejną podróż ,,Z klasą przez Polskę". Tym razem odwiedziliśmy Śląsk, a konkretnie Zabrze.

Spotkanie z klasą trzecią odbywało się za pośrednictwem platformy Zoom. Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy: jak wydobywa się węgiel, kto według legendy chroni górników, które dania są najlepsze, z czego robi się wodzionkę i że Ślązacy bardzo nie lubią marnować jedzenia. Wysłuchaliśmy gwary, a także wzięliśmy udział w teleturnieju Milionerzy. Okazało się, że słuchaliśmy uważnie i wiemy wszystko o południowym regionie Polski.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie. Co Wam będziemy godoć, było fest! /opr.p. Julita Królicka/

galeria

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved