foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W naszej szkole pokazy naukowe ,,Niewidzialne światło" prowadzone przez panią Magdę z Akademii Nauki w Olsztynie.

Program obejmował takie tematy jak: niewidzialne fotony, laserowa symfonia, koc z metalu grzejący bez grzałki, kamera termowizyjna w akcji, pomiary temperatury na odległość, światło UV – jak się chronić, test banknotów w świetle UV, jak działa ludzkie oko.

Nie była to tradycyjna lekcja fizyki z podręcznikiem. Mogliśmy wziąć udział w ciekawych eksperymentach. /opr. Róża Z. 8a/

/foto: Natalia Zinko 8a/

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved